golfje_09

Vrienden van Kerk aan Zee

Word vriend van de stichting “Vrienden van Kerk aan Zee”. Als vriend helpt u dit monument in stand te houden en ondersteunt u de extra activiteiten zoals de concerten.

Als u Vriend (jaarbijdrage € 25,-) of Boezemvriend (€ 50,- per jaar) wordt, helpt u ons prachtige concerten met professionele musici op een laagdrempelige wijze te blijven organiseren. Daarnaast wordt u uitgenodigd voor speciale vriendenactiviteiten. Als vriend kunt u een seizoenabonnement van zeven concerten bestellen voor €95,00. Boezemvrienden betalen €90,00.

Het rekeningnummer van de Stichting is: NL60 RABO 0184841496, ten name van Stichting Vrienden van Kerk aan Zee.